Khắc phục lỗi “string or binary data would be truncated” trong SQL Server
Khi làm việc với SQL Server, chắc hẳn bạn đã có thể gặp lỗi “string or binary data would be truncated“, nhiều lần, lỗi này được tạm dịch là “Chuỗi hoặc dữ liệu nhị phân sẽ được rút ngắn”. Nguyên nhân bị lỗi string or binary data would be truncated Khi thao tác với các trường kiểu… (24 comments)

Identity trong SQL Server – Thuộc tính tự tăng của cột có giá trị số
Ở bài viết này mình sẽ nói về Identity trong SQL Server – thuộc tính tự tăng của cột trong một bảng của SQL Server Identity là thuộc tính tự động tăng của các cột có kiểu dữ liệu số như int, tinyint, smallint, bigint, decimal,… Đối với kiểu dữ liệu này, khi tạo dòng… (0 comment)