Trong SQL Server, có thể bạn sẽ bị lỗi “string or binary data would be truncated“, được tạm dịch là “Chuỗi hoặc dữ liệu nhị phân sẽ được rút ngắn”. Nguyên nhân bị lỗi Khi thao tác với các trường kiểu chuỗi như nvarchar, char, nchar,…. Nếu dữ liệu của bạn lại vượt quá số lượng… (24 comments)

Identity trong SQL Server – Thuộc tính tự tăng của cột có giá trị số
Ở bài viết này mình sẽ nói về Identity trong SQL Server – thuộc tính tự tăng của cột trong một bảng của SQL Server Identity là thuộc tính tự động tăng của các cột có kiểu dữ liệu số như int, tinyint, smallint, bigint, decimal,… Đối với kiểu dữ liệu này, khi tạo dòng… (0 comment)