HomeSQL Server

Hiển thị số thứ tự dòng code trong SQL Server (SSMS)

Hiển thị số thứ tự dòng code trong SQL Server (SSMS)
Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn hiển thị số thứ tự dòng code trong SQL Server Management Studio (SSMS)

Vấn đề phát sinh trong SQL Server

Khi bạn code hay developer một chức năng nào đó mà sử dụng đến các đoạn code của SQL Server. Nếu bạn muốn hiển thị dòng code mà mình đang đứng, hoặc nếu khi bạn đang tìm lỗi của view hay stored procedures nào đó, SQL Server sẽ chỉ cho bạn thông báo lỗi tại dòng code đó luôn. Lúc này, bạn cần phải kích hoạt tính năng hiển thị số thứ tự dòng code để tìm được chính xác dòng đó. Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn giải quyết vấn đề này.

Bạn có thể xem trước và sau khi hiển thị số thứ tự dòng code trong SQL Server qua 2 hình dưới đây:

Hiển thị số thứ tự dòng code trong SQL Server Management Studio (SSMS)
Hình 1: Trước khi đánh số thứ tự dòng code trong SQL Server
Hiển thị số thứ tự dòng code trong SQL Server Management Studio (SSMS)
Hình 2: Sau khi đánh số thứ tự dòng code trong SQL Server

Qua hình 1 và hình 2, bạn để ý chỗ mình bôi đỏ, đó là số thứ tự dòng code sau khi đã cài đặt.

Hiển thị số thứ tự dòng code trong SQL Server

Trong SQL Server Management Studio (SSMS) mặc định thì tính năng hiển thị số thứ tự dòng code sẽ không được kích hoạt và ẩn đi. Bạn có thể dễ dàng thực hiện qua các bước sau:

  1. Vào Tools, chọn Options…
Hiển thị số thứ tự dòng code trong SQL Server Management Studio (SSMS)
Hình 3 – Chọn Tools/ Options trong Menu Bar của SQL Server
  1. Khi đó dialog Options sẽ hiện ra. Nếu bạn chưa mở hộp thoại Options lên lần nào thì mặc định SQL Server sẽ hiển thị như thế này.
Hiển thị số thứ tự dòng code trong SQL Server Management Studio (SSMS)
Hình 4 – Hộp thoại Options trong thanh menu Tools của SQL Server
  1. Để hiển thị số thứ tự dòng code, bạn chọn 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Hiển thị số thứ tự dòng code trong SQL Server

Phía bên trái các bạn chọn Text Editor/ Transact-SQL/ General. Các phần chi tiết của Transact-SQL sẽ hiện qua bên phải, xuống dưới Display, đánh dấu (tick) chọn vào Line numbers. Sau đó chọn OK để lưu cài đặt lại.

Hiển thị số thứ tự dòng code trong SQL Server Management Studio (SSMS)
Hình 5 – Chọn Line numbers sau đó OK trong hộp thoại Options

Cách 2: Hiển thị số thứ tự dòng code trong SQL Server với những ngôn ngữ khác

Phía bên trái các bạn chọn Text Editor/ All Languages. Các phần chi tiết của All Languages sẽ hiện qua bên phải, xuống dưới Display, đánh dấu (tick) chọn vào Line numbers.

Cài đặt theo cách này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các đoạn code Plain Text, Transact-SQL, XML; nên nếu làm theo cách này thì khi bạn mở file Plain Text, hay XML đều hiển thị dòng code lên.

Sau đó chọn OK để lưu cài đặt lại.

Hiển thị số thứ tự dòng code trong SQL Server Management Studio (SSMS)
Hình 6 – Chọn Line numbers sau đó OK trong hộp thoại Options

Sau khi đánh số thứ tự dòng code trong SQL Server ta được kết quả như hình 7 bên dưới:

Hiển thị số thứ tự dòng code trong SQL Server Management Studio (SSMS)
Hình 7 – Kết quả sau khi đánh số thứ tự dòng code trong SQL Server

Theo mình thì cách 2 này rất thuận tiện, chỉ cần cài đặt 1 lần, khi mở file với dạng hiển thị là Plain Text, Transact-SQL, XML thì SQL Server đều hiển thị số thứ tự dòng code lên cho chúng ta luôn.

Thêm (Go to Line trong SQL Server)

Sau khi đã hiển thị dòng code trong SQL Server, nếu nội dung view hay stored procedures của bạn có thể lên đến 1000, 2000,… dòng thì lúc này có thể dùng chức năng Go To Line mà SQL Server hỗ trợ để đi đến dòng code cần tìm. Bạn vào dialog Go To Line bằng 2 cách sau:

Cách 1: Vào Dialog Go To Line bằng menu Edit

Hiển thị số thứ tự dòng code trong SQL Server Management Studio (SSMS)
Hình 8 – Vào Dialog Go To Line bằng menu Edit

Cách 2: Vào Dialog Go To Line bằng lệnh CTRL + G

Đối với cách này, bạn chỉ việc nhấn tổ hợp phím CTRL + G ở cửa số đang soạn thảo code.

Lúc này, khi thực hiện một trong 2 cách trên, sẽ đều hiển thị lên dialog Go To Line.

Hiển thị số thứ tự dòng code trong SQL Server Management Studio (SSMS)
Hình 9 – Vào Dialog Go To Line bằng lệnh CTRL + G

Dialog Go To Line có textbox Line numer để bạn nhập vào số dòng code cần muốn đi đến.

Lúc vừa hiển thị lên Dialog Go To Line sẽ hiển thị số của dòng con trỏ chuột đang đứng (trước khi bạn vào Dialog Go To Line bằng menu Edit hay bằng lệnh CTRL + G). Ví dụ như đang hiển thị số 9, tức là trước khi mình nhấn tổ hợp phím CTRL + G thì mình đang ở dòng thứ 9.

Sau đó chọn OK để đi đến dòng code bạn muốn đến.

Trên dialog Go To Line này cũng hiển thị được số dòng min và max của file code bạn đang soạn thảo. Nếu bạn gõ số ngoài vùng min – max này, SQL Server sẽ mặc định đến dòng min – max của file bạn đang soạn thảo. Không gõ được số âm nhé, vì SQL Serer sẽ bắt lỗi chỉ được nhập dữ liệu kiểu số ngay.

Ví dụ: giá trị min – max của mình là 1 =>12, nếu mình gõ vào số 0, thì con trỏ chuột sẽ về dòng số 1. Còn nếu gõ số lớn hơn 12 (từ 13 trở đi đến số n nào đó mà bạn muốn) thì con trỏ chuột sẽ về dòng số 12.

Tắt tính năng hiển thị số thứ tự dòng code trong SQL Server Management Studio (SSMS)

Để tắt tính năng hiển thị số thứ tự dòng code trong SQL Server Management Studio thì bạn cũng làm các bước như trên, đó là vào Tools/ Options / Text Editor. Chọn ngôn ngữ mà bạn không muốn hiển thị số thứ tự dòng code nữa, All Languages, Plain Text, Transact-SQL hay XML. Chọn General / Display nhưng ở mục Line numbers, lúc này bạn cần phải bỏ checkbox này đi. Sau đó OK để lưu thay đổi lại. Lúc này cửa sổ soạn thảo của SQL Server sẽ không hiển thị số thứ tự dòng code nữa.

Lời kết

Chức năng hiển thị số thứ tự dòng code mà SQL Server hỗ trợ rất quan trọng đối với người developer, vì khi đó bạn sẽ biết được code mình bị lỗi ở đâu, hoặc có thể control được các đoạn code của mình.

Các bạn cài đặt hiển thị số thứ tự dòng code có gì không hiểu thì comment bên dưới nhé.

Comments (1)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *