HomeSQL Server

Khắc phục lỗi “string or binary data would be truncated” trong SQL Server

Like Tweet Pin it Share Share Email

Trong SQL Server, có thể bạn sẽ bị lỗi “string or binary data would be truncated“, được tạm dịch là “Chuỗi hoặc dữ liệu nhị phân sẽ được rút ngắn”.

Nguyên nhân bị lỗi

Khi thao tác với các trường kiểu chuỗi như nvarchar, char, nchar,…. Nếu dữ liệu của bạn lại vượt quá số lượng ký tự giới hạn của cột đang chứa dữ liệu đó thì sẽ báo lỗi này.

Ví dụ bạn khai báo cột Địa chỉ Nhân Viên có kiểu dữ liệu là nvarchar(50), nhưng chuỗi dữ liệu của bạn có “227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh” tới 51 kí tự. Lúc này, cột Địa chỉ Nhân Viên sẽ không thể chứa đủ chuỗi 51 kí tự này nên sẽ báo lỗi “string or binary data would be truncated“.

Cách khắc phục

Để tránh bị lỗi này, các bạn cần chú ý điều chỉnh độ dài của các trường dữ liệu phù hợp. Tốt nhất là khai báo để cho người dùng nhập thoải mái. Và để khắc phục triệt để lỗi này bạn cần phải check validate khi nhập liệu. Đó là check độ dài kí tự nhập vào của ô nhập liệu đó.

Chúc bạn tránh gặp lỗi này. Nếu có thắc mắc gì, gửi bình luân bên dưới mình sẽ giải đáp.

Comments (24)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *