Fix lỗi Briefly unavailable for scheduled maintenance
Khi mã nguồn trang web của bạn sử dụng wordpress, lỗi “Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance. Check back in a minute” sẽ rất thường gặp, lỗi này khiến trang web của bạn bị têt liệt toàn bộ không truy cập được, kể cả trang chủ, trang quản trị đều không vào được, lúc này trình duyệt sẽ chỉ thông… (0 comment)