Hôm nay mình quyết định dành tặng MIỄN PHÍ theme wordpress ở theme-junkie cho các bạn. Để nhận được MIẾN PHÍ 1 hoặc nhiều theme ở theme-junkie từ mình, các bạn có thể làm một trong các bước sau (Mình luôn giữ kỷ luật trong Marketing! ĐỌC KỸ ở bên dưới nhé). Xem hình tài… (15 comments)